“СТИЙЛ ЭНД КОНКРИЙТ” ХХК нь байгуулагдсан цагаасаа хойш бүтээн байгуулалтын томоохон хэмжээний төсөл, хөтөлбөрүүд дээртөрийн болон хувийн хэвшлийнкомпаниудтай хамтран ажиллаж өөрийн бүтээгдэхүүнээ нийлүүлж байна. Бид дулааны шугам, үерийн ус зайлуулах байгууламж, цэвэр ус, бохир ус зайлуулах зэрэг дэд бүтэц, эрчим хүч, дулаан хангамжийн барилга, байгууламжуудын угсралт, гүйцэтгэлийн ажилдшаардагдах чанартай, бат бэх, стандартын шаардлага хангасан төмөр бетон хийц эдлэлүүдийг санал болгодог.

АЛСЫН ХАРАА

ӨНӨӨДРИЙН ҮЙЛ МАРГААШИЙН ИРЭЭДҮЙ

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

ИНОВАЦИЙН ШИЙДЛИЙГ АГУУЛСАН ӨНДӨР ЧАНАР, ШИЛДЭГ ТЕХНОЛОГИ БҮХИЙ БАРАА БҮТЭЭГДЭХҮҮНЭЭР ХЭРЭГЛЭГЧИДЭД ҮЙЛЧЛЭХ

Зорилтууд

1.Зах зээлийн эрэлт хэрэгцээг мэдэрч техник технологийн дэвшлийг цаг алдалгүй нэвтрүүлэх
2. Хэрэглээг биш хэрэгцээг мэдэрсэн үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэх
3. Хүний нөөцийг чадавхижуулах, менежментийн шинэ түвшинд ахих
4. Үйлдвэрлэлийн хүчин чадлыг нэмэгдүүлж бүтээгдэхүүн үйлчилгээний төрөл, хэмжээ, чанарыг нэмэгдүүлэх

Үйл ажиллагааны үндсэн чиглэл

1. Хотын гадна цэвэр, бохир усны шугам
2. Хотын гадна дулаан
3. Усан сан
4. Үерийн ус зайлуулах байгууламж
5. Үерийн хамгаалалтын далан суваг